FOTBOLL Det verkar som att tålamodet är slut.
Nu går fotbollsklubben Täby FK ut i ett meddelande på sin hemsida att man är djupt besviken på Täby Kommuns agerande och vill se att de gör en separat idrotts- och kulturnämnd.
Vi anser t.ex att KFN (Kultur- och Fritidsnämnden) systematiskt nyttjar selekterad statistik och fakta för att gynna nämndens egna intressen istället för idrottens, skriver klubben på sin hemsida.

Det är hårda ord som Täby FK använder när det i ett pressmeddelande kritiserar Täby Kommuns Kultur- och Fritidsnämnd.

Trots upprepade försök med skrivelser och dialoger visar Kultur- och Fritidsnämnden (KFN) varken intresse eller engagemang att lösa de problemställningar som finns. Nedan kan ni läsa de skrivelser vi som klubb skickat in samt de svar vi erhållit från kommunen,” skriver klubben i meddelandet, där man också tar upp andra exempel på när Kommunen inte arbetar för idrotten:

Ett annat tydligt exempel på att KFN inte arbetar för idrottande ungdomars bästa i Täby är den mycket svaga och intetsägande anläggningsplanen som presenterades under 2020. Vi anser t.ex att KFN systematiskt nyttjar selekterad statistik och fakta för att gynna nämndens egna intressen istället för idrottens. Det saknas bl.a. tydliga tidpunkter när och om något skall ske som påverkar t.ex. anläggningsfrågorna i kommunen.

Klubben önskar att kommunen gör en separat idrotts- och fritidsnämnd istället för det man har idag, en kultur- och fritidsnämnd.

Vi anser att kultur- och idrottsfrågor står för långt ifrån varandra och har för få synergier för att samma ansvariga ska fatta de bästa besluten om respektive område”, skriver klubben och ger fördelarna på varför man vill ha en separat nämnd:

För oss är fördelarna uppenbara med att separera idrotten från kulturen. Framförallt så får respektive område det fokus som behövs och de ansvariga får ett mindre men tydligare ansvarsområde. På detta sätt kan idrottens utmaningar få rätt stöd likväl som kulturen får sitt”

Nedan har ni länkar till Täby FK’s skrivelser till kommunen samt deras svar:

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här